Arbejdsliv Barsel / Pension / Sygdom

Sygdom


Du får fuld løn under sygdom

Bliver du syg, skal du sygemelde dig til arbejdspladsen, inden arbejdets påbegyndelse på din 1. sygedag. Der vil normalt være retningslinjer på den enkelte arbejdsplads om, hvornår på dagen og til hvem du skal sygemelde dig.

Ved sygefravær kan arbejdsgiver, på hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, forlange en lægeerklæring. Den betales af arbejdsgiveren.

Hvis du er sygemeldt i over 30 dage, har din arbejdsgiver ret til dagpengerefusion fra bopælskommunen. Du får tilsendt en blanket med anmodning om sygedagpengerefusion, som du straks skal udfylde og aflevere til bopælskommunen.

Medlemmerne er til enhver tid velkomne til at rette henvendelse til kredskontoret for hjælp og rådgivning i forbindelse med sygdom.