Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen for Vestjysk Lærerforening, DLF127 pr. 1.4.2022

 

 

 

Torben Voss
Formand og kongresdelegeret
Fællestillidsrepræsentant i Holstebro kommune
Kommunerepræsentant i Holstebro
Det forpl. KS-samarbejde: Fagpolitisk forum
mail: 127@dlf.org  att. Torben Voss

 

Helle Døj
Næstformand og Kongresdelegeret
Kommunerepræsentant Struer
Fællestillidsrepræsentant i Struer Kommune
Det forpl. KS-samarbejde: Fagpolitisk forum
mail: 127@dlf.org  att. Helle Døj

   

 

Kim Mose
Kredsstyrelsesmedlem
mail: 127@dlf.org  att. Kim Mose

   

Søren Lyngklip Strøm
Kredsstyrelsesmedlem 
mail: 127@dlf.org  att. Søren Lyngklip Strøm

   

Lisbeth Fomsgaard
Kredsstyrelsesmedlem
mail: 127@dlf.org  att. Lisbeth Fomsgaard

   

Lotte Lundblad
Kredsstyrelsesmedlem
mail: 127@dlf.org  att. Lotte Lundblad