Vedtægter

Paragraffer Lav
Gældende vedtægter for Vestjysk Lærerforening kan altid hentes her: