Kreds 127

Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

 

18. februar 2020.

 

Ordinær generalforsamling i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro.

 

Vi indleder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00. Derefter afholdes generalforsamling.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Forretningsorden

 

3. Beretning

 

4. Regnskabet og orientering om budget

 

5. Indstilling om kontingent

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

 

8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen bydes der på snitter samt øl eller vand. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning i Scala Bio, Ved Hallen 15, 7500 Holstebro.

Filmen er: De forbandede år.

 

Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen. Betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra mandag den 20. januar og senest tirsdag den 4. februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes.