Kreds 127

Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

 

25. februar 2021.

 

Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling afholder ordinær generalforsamling et sted i Struer Kommune.

 

Nærmere information følger.