Medlem

Meld dig ind

Sådan ind- og udmelder du dig.

Indmeldelse kan ske ved indsendelse af indmeldelsesblanketten fra linkboksen til højre.

Indmeldelse kan også ske elektronisk her: Elektronisk indmeldelse

Efter indmeldelse er du medlem af Danmarks Lærerforenings kreds 127 Vestjysk Lærerforening.

Medlemstal og priser kan ses herunder.

 

MEDLEMSTAL 1.1.2018
Frak. 1     Lærere m. flere               889
Frak. 2     Børnehaveklasseledere      60
Frak. 4     Pensionister                    388
Frak. 6     Særlige medlemmer            8
  

KONTINGENTSATSER 1.8.2017

Fraktion DLF Kredsen Pr. måned
1-2 alm. medlemmer 213,00 294,00 507,00
4 Pensionister 71,00 39,00 110,00
6 Særlige medlemmer 94,00 12,50 106,20