Medlem

Meld dig ind

Sådan ind- og udmelder du dig.

Indmeldelse kan ske ved indsendelse af indmeldelsesblanketten fra linkboksen til højre.

Indmeldelse kan også ske elektronisk her: Elektronisk indmeldelse

Efter indmeldelse er du medlem af Danmarks Lærerforenings kreds 127 Vestjysk Lærerforening.

Medlemstal og priser kan ses herunder.

 

MEDLEMSTAL 1.1.2023
Frak. 1     Lærere m. flere                      820
Frak. 2     Børnehaveklasseledere      56
Frak. 4     Pensionister                          347
Frak. 6     Særlige medlemmer                5
  

KONTINGENTSATSER 1.4.2023

Fraktion DLF Kredsen Pr. måned
1-2 alm. medlemmer 223,00 294,00 517,00
4 Pensionister 75,00 39,00 114,00
6 Særlige medlemmer 98,00 12,50 110,50