Medlem Meld dig ind

Hvorfor medlem

Gode grunde til at blive medlem :

Du bliver medlem af en FAGLIG forening, som kender alle detaljer på vores overenskomstområde.

Vi forhandler løn- og arbejdstidsaftaler med kommunerne.

Vi er repræsenteret i relevante MED-udvalg på alle niveauer.

Vi har tæt kontakt til din tillidsrepræsentant og sørger for relevant uddannelse og information til vedkommende.

Vi har en meget høj organisationsprocent og i tilfælde af strejke eller lockout, sørger vi i samarbejde med hovedforeningen for lønkompensation til berettigede medlemmer.

Du bliver del af en FAGLIG organisation, som fokuserer på et godt og sikkert arbejdsmiljø for medlemmerne.

Du har indflydelse på personvalg til kreds- og hovedstyrelse samt mulighed for selv at kandidere.


Fællseskab gør stærk

I Danmark er der ikke fagforeningstvang, men alligevel er mere end 60.000 aktive lærere og børnehaveklasseledere medlem af Danmarks Lærerforening.

Samlet set har Danmarks Lærerforening mere end 90.000 medlemmer fordelt på seks fraktioner.

Alle disse medlemmer var næppe en del af Danmarks Lærerforening, hvis ikke der var klare fordele herved.

De fleste forventer at have et langt og uproblematisk arbejdsliv, men desværre er det ikke virkeligheden for alle.

Om man bliver ramt af stress, alvorlig sygdom eller andet, som påvirker ens arbejdsliv, er uforudsigeligt, men sikkert er det, at Danmarks Lærerforening står parat til at yde kompetent rådgivning og hjælp.

På www.dlf.org kan du læse mere om alle de fordele og tilbud, medlemmer af Danmarks Lærerforening har.

Som medlem af Danmarks Lærerforening er du via din lokale kreds Vestjysk Lærerforening en del af en stærk fagforening, som varetager dine faglige interesser.


Foreningens politiske opbygning.

Danmarks Lærerforening er bygget op af hovedstyrelse, udvalg, kredse, tillidsrepræsentanter og ikke mindst medlemmer.

Foreningens øverste politiske myndighed er kongressen, som lidt over 300 repræsentanter deltager i.

Imellem kongresserne har hovedstyrelsen ansvar for at lede foreningen. Denne består af 25 medlemmer, der for hovedparten vælges direkte af medlemmerne hvert fjerde år. Den overordnede daglige ledelse varetager forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og formændene for hovedstyrelsens tre faste udvalg.

De 79 kredse varetager medlemmernes interesser lokalt og kredsformanden plus en eller flere yderligere repræsentanter fra kredsen deltager i foreningens kongresser.

Vores kreds er Vestjysk Lærerforening kreds 127, som dækker medlemmer i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kredskontoret er placeret i Holstebro.

På kredsniveau varetages det politiske arbejde af en kredsstyrelse på syv personer valgt af generalforsamlingen.

På kredskontoret er Alis Klinkby ansat som sekretær. Ligeledes er der ansat to konsulenter Thomas Birch og Erland Eckerberg, som tager sig af rådgivning i forbindelse med længerevarende sygdom, barsel, pension, orlov m.m.

Læs mere herom på vores hjemmeside : www.dlf127.dk
 

Vestjysk Lærerforenings vision

”Vestjysk Lærerforening vil aktivt arbejde for at fremme medlemmernes gode arbejdsliv. Vi vil søge størst mulig indflydelse lokalt og centralt samt være synlige og troværdige i forhold til alle samarbejdspartnere”