Medlem

Møde for nyansatte

Velkommen som nyansat i Vestjysk Lærerforenings dækningsområde.

Vestjysk Lærerforening holder hvert år i september måned møder for nyansatte lærere. og børnehaveklasseledere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

 I 2023 holdes møderne d. 26. og d. 27. september kl. 16:00. Begge dage på Kredskontoret Banetoften 62 Holstebro.

Hvis du er nyansat under DLFs overenskomst men ikke som lærer eller børnehaveklasseleder, vil vi også gerne tale med dig. Vi beder dig kontakte os for at aftale et møde.