Faglig klub

Du er medlem af en faglig klub på din skole.

Formålet er at styrke det fagpolitiske arbejde på skolerne blandt medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere).

Du har sammen med dine kollegaer mulighed for på klubmøder at styrke din tillidsmand i dennes samarbejde med skolens ledelse til gavn for helheden. Hvad mener du? Hvad mener vi? Hvad har din TR'er brug for at vide forud for en forhandling? Osv. osv.

Det er vigtigt, at du er med til at præge debatten, for at den kan blive så nuanceret som muligt.

Forslag til vedtægter for faglig klub.