Kreds 127 Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i marts 2022 konstitueret sig således:

Formand: Gunnar Pedersen, Holstebro

Tlf: 20 46 82 58

Email: gunnar@houlbypedersen.dk

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Mona Jordan 

 

 

 

Sekretær: Inge Bækgaard, Aulum

Tlf: 24 87 88 70

Email: ingeb@live.dk

 

 

Medlemskontakt: Arvid Lisbjerg, Holstebro

Tlf: 91 55 30 29

Email: arvidlisbjerg@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem: Ruby Krarup

Email: rubykrarup@hotmail.com

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Finn Brask

 

Bestyrelsesmøder