Arbejdsliv Barsel / Pension / Sygdom

Pension

For overenskomstansatte indbetales 17,3% (1993-gruppen dog 19,8%) af den pensionsgivende løn til Lærernes Pension.

Som nyansat modtager du ca. 3 måneder efter første indbetaling en ”velkomstpakke” fra Lærernes Pension.

Det er vigtigt at læse informationerne i velkomstpakken grundigt, og at indsende de blanketter der måtte kræves.

Vi kan i Vestjysk Lærerforening ikke rådgive om pensioner i Lærernes Pension, men vi kan "vise rundt" på Lærernes Pensions hjemmeside og vise nogle af de muligheder, man har der.

For decideret rådgivning skal man kontakte Lærernes Pension på  7021 6131.

For tjenestemandsansatte og overenskomstansatte med ret til tjenestemandspension yder vi decideret rådgivning og beregning af pensionsstørrelse.

For pensionister med tjenestemandspension gælder, at fagforeningskontingentet er fradragsberettiget i skat. DLF indberetter automatisk kontingentet til SKAT, så det enkelte medlem behøver ikke foretage sig noget i den anledning.