Arbejdsliv Barsel / Pension / Sygdom

Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Kontakt os og få hjælp til at planlægge orloven.

 

Giv lederen besked
Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 6 uger efter fødslen.

 

Orlov før fødsel
Hvis du er kommunalt ansat, har du som mor ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvis du er ansat i staten, har du som mor ret til fravær fra 6 uger før forventet fødsel, og hvis du er privatansat, kan der gælde helt særlige regler.

 

Orlov efter fødsel - kontakt os for yderligere information
Efter fødslen har I som forældre ret til orlov med barselsdagpenge i 48 uger, heraf kan op til 35 uger være med sædvanlig løn.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller/og konkret rådgivning om sammensætningen af din orlov, skal du kontakte os.

 

Mulighed for ændrede kontingentvilkår
Når du skal på barsel uden sædvanlig løn, er der mulighed for enten nedsat kontingent eller kontingentfritagelse. Læs mere om kontingentnedsættelse Nedsat kontingent - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)