Kreds 127 Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den 20. oktober 2014 konstitueret sig således:

 

Formand: Arne Thorgaard, Hjerm 

Tlf. 97 46 44 67 

Email: a.thorgaard@mvb.net

 

 

Næstformand: Monika Stabel Nielsen, Thorsminde

Tlf: 97 49 72 02

Email: vesterhavsgade-7@nielsen.mail.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem: Ole Nymann, Holstebro

Tlf: 97 40 34 30

Email: olenymann@youmail.dk

 

 

Sekretær: Henrik Bülow, Holstebro

Tlf: 97 42 18 76

Email: ehbulow@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Madsen, Holstebro

Tlf: 97 42 61 85 

Email: kmhm@webspeed.dk

 

 

Regnskabsfører: Hans Jepsen, Hjerm

Tlf: 97 46 43 57

Email: hansejepsen@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem: P. Munk Povlsen, Nr. Nissum

Tlf: 97 89 14 86

Email: poulmunk@yahoo.dk