Kreds 127 Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i februar 2018 konstitueret sig således:

 

Formand: Arne Thorgaard, Hjerm 

Tlf. 97 46 44 67 

Email: a.thorgaard@mvb.net

 

 

Næstformand: P. Munk Povlsen, Nr. Nissum

Tlf: 97 89 14 86

Email: poulmunkpovlsen@gmail.com

 

 

Regnskabsfører: Hans Jepsen, Hjerm

Tlf: 97 46 43 57

Email: hansejepsen@gmail.com
 

 

Sekretær: Inge Bækgaard, Aulum

Tlf: 24 87 88 70

Email: ingeb@live.dk

 

 

Medlemskontakt: Arvid Lisbjerg, Holstebro

Tlf: 91 55 30 29

Email: arvidlisbjerg@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem: Christian Riis Christensen, Holstebro

Tlf: 20 67 41 28

Email: chr.riis.christensen@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem: Gunnar Pedersen, Holstebro

Tlf: 20 46 82 58

Email: gunnar@houlbypedersen.dk