Blanketter

Udskriv selv dine blanketter. Du finder blanketterne i linkboksen til højre.

Indmeldelsesblanket
Når du skal melde dig ind i Danmarks Lærerforening.

Ændringsblanket
Hvis du er medlem og skal overflyttes til/ fraflytte Kreds 127, Vestjysk Lærerforening.

Hvis du bliver pensionist eller andet, som medfører ændringer i dit kontingent, skal du, for din egen skyld, kontakte os eller medlemskontoret i Danmarks Lærerforening.

Skema til kontingentnedsættelse
Hvis du går på orlov, har barsel. bliver arbejdsløs m.m., så kontakt os så hurtigt som muligt, da man ikke kan få nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft.