Hovedstyrelsesvalg 2021

Hst Valg 2019 570X251

I forbindelse med suppleringsvalget til hovedstyrelsen 2021 bringer vi valgmateriale fra de kandidater, der ønsker det. Kandidaterne listes i den rækkefølge, vi modtager materiale fra dem. Listen opdateres løbende.

Du finder kandidaternes materiale i boksen til højre.


Valggruppe og stemmeberettigede
Den ledige plads i hovedstyrelsen vedrører valggruppe I, som omfatter medlemsgrupperne:

  • Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner med flere
  • Fraktion 2 Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen

Valgbare og stemmeberettigede er medlemmer omfattet af valggruppe I.

Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget.

Afstemningen
Der åbnes for afstemningen 1. marts kl. 9.00, og der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 2021. Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes § 28, stk. 3 10. marts kl. 16.00.

Som stemmeberettiget vil man modtage en mail, umiddelbart inden valget går i gang med link til stemmesedlen. Mailen sendes til den mailadresse, medlemmerne har registreret i DLF’s medlemssystem.

NemID
Medlemmer, der mod forventning ikke modtager mailen - eller oplever andre problemer med afstemningen - har mulighed for at afgive deres stemme via Danmarks Lærerforenings hjemmeside med NemID. NemID-løsningen er tilgængelig fra 1. marts kl. 9.00.

Når valget går i gang, vil det ligesom ved tidligere valg være muligt at følge stemmeprocenten både på landsplan og lokalt via valgbarometeret, som bliver tilgængelig på dlf.org.

Det forventes, at resultatet af valget kan offentliggøres på foreningens hjemmeside kort efter afslutningen af valghandlingen 10. marts 2021.

Du kan læse mere om suppleringsvalget her: Suppleringsvalg til hovedstyrelsen - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)