Formandsvalg

Ny formand for Danmarks Lærerforening.

I næste uge, nærmere bestemt den 22. + 23. september 2020, er der kongres i Danmarks Lærerforening.
Et af de største opgaver på denne kongres er at vælge en ny formand efter Anders Bondo.

Det er sådan i Danmarks Lærerforenings vedtægter, at det er de kongresdelegerede fra hver kreds, der vælger formanden. I Vestjysk Lærerforening er der valgt fire kongresdelegerede på vores ordinære generalforsamling i foråret 2020.
Det er Helle Døj, Kim Mose, Søren Lyngklip Strøm og Torben Voss.


Der er foreløbigt opstillet fire kandidater. Deres valgoplæg kan læses her:

Pia Henriksen

Anders Liltorp

Gordon Ørskov Madsen

Morten Refskov

Vi er interesserede i at høre jeres mening. Giv os gode råd om de fire kandidater til hjælp ved afstemningen.
Skriv til os på 127@dlf.org