Grønspættebogen

Grønspættebogen er en opslagsside om gældende regler for arbejdet i din kommune.

Der kan være lokale afvigelser/tilføjelser til de centrale regler. Disse og eventuelle kommentarer vil fremgå af feltet "Kreds 127s kommentarer".

Foreløbigt er der ingen lokale kommentarer, da der ikke er indgået lokale aftaler i kreds 127.

Grønspættebogen for Holstebro

Grønspættebogen for Lemvig

Grønspættebogen for Struer