Møde for nyansatte

Teacher 145377 640
Velkommen som nyansat i Vestjysk Lærerforenings dækningsområde.

Vestjysk Lærerforening holder hvert år møder for nyansatte lærere. m.fl. i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Foreløbige datoer er tirsdag den 1.9.2015 og torsdag den 17.9.2015 på kredskontoret. Begge dage kl. 16.30 - 18.00.

Endelig invitation kommer senere.  

   

Emner

Målgruppe