Medlem

Meld dig ind

Sådan ind- og udmelder du dig.

Indmeldelse kan ske ved indsendelse af indmeldelsesblanketten fra linkboksen til højre.

Indmeldelse kan også ske elektronisk her: Elektronisk indmeldelse

Efter indmeldelse er du medlem af Danmarks Lærerforenings kreds 127 Vestjysk Lærerforening.

Medlemstal og priser kan ses herunder.

 

MEDLEMSTAL 1.1.2017
Frak. 1     Lærere m. flere               929
Frak. 2     Børnehaveklasseledere      60
Frak. 4     Pensionister                    408
Frak. 6     Særlige medlemmer            8
  

KONTINGENTSATSER 1.8.2016

Fraktion DLF Kredsen Pr. måned
1-2 alm. medlemmer 100,00 94,00 194,00
4 Pensionister 71,00 39,00 110,00
5 Lærerstuderende 45,00 0,00 45,00
6 Særlige medlemmer 94,00 12,50 106,20
3KC Ledere 294,00 213,00 507,00

 

EVT. KONFLIKTKONTINGENT KR. 420,- PR. MÅNED
TIL 31.7.2017