Vedtægter

Gældende vedtægter for Vestjysk Lærerforening kan altid hentes her:
Paragraffer Lav