Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen for Vestjysk Lærerforening, DLF127 pr. 1.4.2018

 

 

 

Torben Voss
Formand og kongresdelegeret
Fællestillidsrepræsentant i Holstebro kommune
Kommunerepræsentant i Holstebro
Det forpl. KS-samarbejde: Fagpolitisk forum
mail: 127@dlf.org  att. Torben Voss

 

Helle Døj
Næstformand og Kongresdelegeret
Kommunerepræsentant Struer
Fællestillidsrepræsentant i Struer Kommune
Det forpl. KS-samarbejde: Fagpolitisk forum
mail: 127@dlf.org  att. Helle Døj

    Finn Brask
Kredsstyrelsesmedlem 
mail: 127@dlf.org  att. Finn Brask
   

Mette Christiansen
Kredsstyrelsesmedlem 
mail: 127@dlf.org  att. Mette Christiansen

    Kim Mose
Kredsstyrelsesmedlem
mail: 127@dlf.org  att. Kim Mose 
    Søren Lyngklip Strøm
Kredsstyrelsesmedlem 
mail: 127@dlf.org  att. Søren Lyngklip Strøm
   

Steen Madsen
Kredsstyrelsesmedlem
mail: 127@dlf.org  att. Steen Madsen